Kvalitet      Begreppet kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är certifierade enligt kvalitetssäkringssystemet IFS (International Food Standard) i kategorin ”higher level” vilket innebär att vi uppfyller mer än 95% av standardens krav.

 

Det exakta resultatet var 99,25% (2013) på vår anläggning i Sorö, Danmark. IFS föreskriver personalens utbildningsnivå i hygien, relevanta säkerhetsprocedurer samt livsmedelssäkerhet. Utbildningen gäller samtliga anställda i företaget.

 

Våra tranporter övervakas från körcentralen vad gäller position och temperatur. Vi kan i varje givet ögonblick se vilken temperatur varje lastbil har i sina respektive kyl- och frysrum. 

Kamagra Oral Jelly har lång varit ett väldigt intressant och det hela har en förklaring som kommer att diskuteras mer sistnämnd kamagra jelly är intressanta i att formen av skeppet vanligt för vår man.