Miljö       Vårt miljöarbete tar utgångspunkt i miljöcertifieringssystemet ISO 14001. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att vi, men även våra leverantörer och kunder, skall minska vår gemensamma miljöpåverkan.

 

Vi använder oss i största möjliga mån av återbrukbara förpackningsslag, ett exempel på det är våra egna plastbackar där varorna kan transporteras på ett säkert sätt för att efter användning tvättas igen innan de kan användas på nytt.

 

Som vi alla vet är miljön vårt gemensamma globala ansvar vilket gör det extra viktigt att i hela leverantörskedjan samarbeta vad gäller miljöförbättringar.

 

Vi är lyhörda för idéer från kund eller leverantör om huruvida vi tillsammans kan spara på naturens resurser och minska miljöpåverkan. Vårt samarbete med MSC (Marine Stewardship Counsil) är ett exempel på att vi är väldigt uppmärksamma på fiskbestånd och de ekosystem som fisken är beroende av och lever i, bevaras och tas om hand.

Kamagra Oral Jelly har lång tid varit ett mycket spännande och det hela har en förklaring som kommer att diskuteras mer sistnämnd kamagra jelly är intressanta i att formen av skeppet vanliga för vår man.